Hesap Aracı

Aşağıda verilen hesap aracı, KOSGEB Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı kapsamında yapacağınız Ar-Ge İnovasyon projelerinizin bütçe hesaplamalarını kolaylaştırmak amacıyla hazırlanmıştır.

Yalnızca sarı hücreleri doldurmanız yeterli olacaktır.

Gerekli veri girişini sağladıktan sonra sayfanın altında KOSGEB başvurusu sırasında kullanacağınız "10. PROJE BÜTÇESİ" ve "11. PROJE BÜTÇESİ FİNANSMAN PLANI" değerlerine ulaşabilirsiniz. Sayfanın en altında yer alan "PROJENİN İŞLETMEYE MALİYETİ" kısmından KOSGEB formunda gözükmeyen, işletme payının yanında KDV, sigorta vs. gibi diğer giderlerin de eklendiği işletmenin proje boyunca yapacağı harcamların yaklaşık tutarına da ulaşabilirsiniz.